Nieuw boek: Professionals aan het stuur

Op 25 januari 2019 is het boek ‘Professionals aan het stuur; 10 pijlers om samen te bouwen aan meer zelfsturing in je organisatie’ van Chris Peek en Véronique Willems.

De druk op de professional vandaag de dag is groot. Klanten (cliënten, patiënten, studenten etc.) hebben hoge verwachtingen en zijn mondig. Toezichthouders, inspecteurs, verzekeraars zien toe op strikte naleving en verwachten verantwoording. Organisaties moeten qua kosten scherp aan de wind varen dus verwachten een stapje extra. Soms met beperkte middelen, simpelweg omdat ze de mensen op de arbeidsmarkt niet meer kunnen vinden.

Professionals in bijvoorbeeld onderwijs, zorg en politie geven steeds openlijker signalen af dat het zo niet langer meer kan. Ze raken verstrikt in allerlei regels, procedures, protocollen, verslagen, rapporten. Ze kunnen niet meer doen waar ze goed in zijn en waarvoor ze ooit voor hun vak gekozen hebben. Ook in andere sectoren zien we dit beeld.

In allerlei organisaties wordt er werk gemaakt van meer zelfsturing (zelfsturende teams, zelforganiserende teams, meer eigenaarschap, zelfregie etc.) Dat zou een antwoord kunnen zijn op bovenvermelde problematiek. Op veel plaatsen leidt dit jammer genoeg ook tot teleurstelling, frustratie of verspilling. Want zo eenvoudig is het niet.

In ‘Professionals aan het stuur’ beschrijven de auteurs 10 pijlers die het fundament vormen onder zelfsturing. Per pijler worden veel voorbeelden en suggesties gegeven hoe je die kunt versterken. In het boek komen professionals van verschillende organisaties en sectoren aan het woord om hun inzichten en ervaringen met betrekking tot zelfsturing te delen. Hierdoor is het een praktisch boek geworden, waarmee leidinggevenden, HR adviseurs en professionals aan de slag kunnen om in hun organisatie samen te gaan bouwen aan meer zelfsturing.

Enkele boodschappen uit het boek:

  • Zorg ervoor dat je visie gedragen wordt bij de professionals. Maar beginnen, zonder onderling vertrouwen in de werkwijze, heeft geen zin.
  • Zorg voor een goed fundament met duidelijke doelen. Begin niet zomaar, maar zorg ervoor dat je duidelijke kaders en doelen stelt.
  • Het vraagt van het management veel en andere aansturing. Ga als management niet te snel achterover leunen.
  • Het management moet de professionals ook echt de ruimte geven, en een leercultuur faciliteren, zodat professionals worden uitgenodigd om hun nieuwe rol te pakken.
  • Kijk goed wat je organisatie aankan, als je met de nieuwe werkwijze begint. Zowel mbt capaciteit (want het kost tijd) als financieel. Als het op het moment niet ‘past’, doe het dan niet half, maar kies ervoor om het dan uit te stellen.

In het bijna 300 pagina tellende boek staan allerlei ideeën en tips hoe je dit aanpakt.
Bij het boek is een Dialoogkaartenset ontwikkeld.

Ga naar www.professionalsaanhetstuur.nl voor meer info of om te bestellen.