Training & Coaching

“Om het verschil te maken worden persoonlijkheid en vaardigheden steeds belangrijker. Op beide kun je altijd doorgroeien.”

Training en/of coaching kunnen prima middelen zijn om mensen te ontwikkelen. Met als doel aantoonbare effecten voor deelnemers èn organisaties.

Hieronder een overzicht van mogelijkheden en aantal voorbeelden van succesvolle trajecten.

Aanbod voor Leidinggevenden

 • Training leiderschapsvaardigheden
 • Training leidinggeven aan professionals
 • Training resultaatgericht beïnvloeden
 • Training voeren van doelstellings-, functionerings-, beoordelings- en/of loopbaangesprekken
 • Training gespreksvaardigheden: moeilijke gesprekken, verdieping, weerstand
 • Training coachingsvaardigheden
 • Workshop invoering HR gesprekscyclus
 • Workshop: resultaatgerichte afspraken maken
 • Coaching (startende) leidinggevenden
 • Coaching resultaatsturing bij je medewerkers

Aanbod voor Medewerkers

 • Training: Adviseren met Impact
 • Training resultaatgericht beïnvloeden
 • Training: Het Goede Gesprek
 • Workshop invoering HR gesprekscyclus

Aanbod voor HR afdelingen

 • Workshop Haal businessresultaten uit training
 • Train-de-trainer programma’s

Voorbeeld projecten

Managementleergangen voor 1e en 2e lijns leidinggevenden in Universitair Medisch Centrum

High impact leertrajecten met een doorlooptijd van zo’n 9 maanden. Combinatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mix van e-assessment, intervisie, individuele coaching, kennis- en vaardigheidsmodules, action learning. Leidinggeven aan jezelf, je medewerker, je team en in je organisatie. Veel bijdragen/betrokkenheid van hoger management. Zeer hoge evaluaties. Aantoonbare competentieontwikkeling. Sterk toegenomen organisatiebewustzijn. Maar vooral: veel krachtigere leidinggevenden.

Het Goede Gesprek in scholengemeenschap

Training en begeleiding voor directie en docenten middelbare school over betere gespreksvoering onderling, maar ook met ouders en leerlingen.

Training Adviseren met Impact

Begeleiding van adviseurs in o.a. samenwerkingsverbanden of zorginstelingen met betrekking van advisering van directies, klanten/cliënten of ouders. Hoe kun je vanuit authenticiteit impact hebben?  Hoe kun je je expertise inbrengen, ben je in staat om te beïnvloeden en zet je in op samenwerking? Kortom: hoe krijg je de dingen voor elkaar? Praktische insteek, persoonlijke vaardigheden die werken en geen kunstjes. Veel werken met acteurs om de dagelijkse praktijk te simuleren en veel oefensituaties te creëren.

Leergang voor beginnende managers in financiële sector, rijksoverheid, onderwijs

Opleidingstrajecten voor beginnende managers, met ontwikkeling van basale managementvaardigheden, persoonlijk leiderschap, benodigde stevigte, focus op betere teamresultaten.

Leiderschapsvaardigheden voor 1e en 2e lijns managers in groot internationaal Agriculture/Research concern

Breed opleidingstraject. Combinatie van e-assessment, groepstraining, praktijkopdrachten, werken met acteurs. Effecten op persoonlijke en professionele ontwikkeling en management-identificatie. Opvolging door jaarlijkse managementdagen en aanbod van diverse ondersteunende workshops, o.a. SMART afspraken maken.

Management Development traject voor het Ministerie van Justitie

Modulair programma voor teamleiders en unitdirecteuren. Aandacht voor oa. Persoonlijk leiderschap, coachend leiderschap, resultaatgericht leidinggeven, verandermanagement en effectief communiceren.

Training beïnvloedingsvaardigheden gedragsdeskundigen samenwerkingsverband

Traject voor team van gedragsdeskundigen. Hoe krijg je meer impact bij leerkrachten, leerlingen en ouders? Hoe krijg je de oren van de ander open? Hoe ga je om met hun bezwaren? Hoe en wanneer breng je jouw voorstellen in?

Opfrisdag voeren beoordelingsgesprekken managers agriculture bedrijf

In één dag scherp krijgen waarom en waartoe beoordelingsgesprekken ook al weer plaatsvinden, hoe je de medewerker kunt inschakelen, hoe je heikele kwesties aankaart, hoe je koersvast blijft. Met medewerking van acteurs voor hoog praktisch gehalte.

Coaching leidinggevenden stafdienst universiteit

Coaching van verschillende leidinggevenden van stafdiensten van een universiteit. Vergroten van leiderschap, daadkracht en scherp krijgen waar en hoe er gestuurd kan worden.

Coaching managers researchcenter

Coaching van verschillende managers die leidinggeven aan professionals. Over positie nemen, invloed uitoefenen, omgaan met conflicten en weerstand. Van micro-management naar ruimte geven.

Loopbaangesprekken voeren voor leidinggevenden rechtbank

Naast heldere positionering van de loopbaangesprekken in het personeelsbeleid van de rechtbank werken aan praktische vaardigheden. Hoe kom je echt in gesprek met de medewerker? Hoe zet je die in beweging? Heel praktisch en compact. Kleine groepen, acteurs.

Peoplemanagement voor businessunit directeuren internationaal bouwbedrijf

Traject met de nadruk op meer coachende stijl van leidinggeven. Deelnemers waren niet alleen beter in staat om ook te luisteren en te begeleiden, maar werden ook duidelijker en steviger in wat ze verwachtten van hun medewerkers.

Tevens kreeg de samenwerking en resultaatgerichtheid in het managementteam een stevige impuls. Combinatie van e-assessments, groepstraining, action learning, begeleiding op de werkvloer. Voor een enkele deelnemer nadien een individueel coachingstraject.

Gesprekken voor managers in grote gemeente

Aandacht voor effectieve gespreksvoering. Combinatie van hard en zacht. De diepte in. Hoe stimuleer je de performance van je medewerkers? Effect naast betere vaardigheden: bewustwording over rol/positie als leidinggevende.