(Proces)begeleiding & advies

“Mij gaat het er om dat de champagne bruist. Soms moet je dan de fles flink schudden, in een ander geval juist voorzichtig ontkurken.”

Onafhankelijke, deskundige begeleiding kan de samenwerking tussen mensen en teams in een stroomversnelling brengen. Een juiste mix van werkvormen helpt om iedereen in beweging te krijgen. Met een goede focus op het beoogde resultaat zetten we samen een grote stap voorwaarts.

Hieronder een greep uit het aanbod en een opsomming van een aantal mooie voorbeeldprojecten.

Aanbod voor Leidinggevenden

 • Begeleiding bij meer zelfsturing in organisaties
 • Verzorgen workshops over zelfsturing
 • Begeleiding strategie-sessies
 • Begeleiding management-teamdagen
 • Begeleiding intervisie
 • Begeleiding kalibratie sessies beoordelingscyclus
 • Advies over inrichting opleidingsprogramma’s

Aanbod voor Medewerkers

 • Begeleiding teamsessies
 • Begeleiding intervisie

Aanbod voor HR afdelingen

 • Advies over de invoering van een HR gesprekscyclus c.q. performance management
 • Advies en ontwerp m.b.t. opleidingsprogramma’s
 • Advies m.b.t. inkoop en organisatie van trainingen
 • Bepalen van Return on Investment (ROI) van opleidingsactiviteiten
 • Informatieve, inspirerende boekjes rondom resultaatsturing

Een greep uit de projecten

Begeleiding managementteams bij productiebedrijf

Vergroten van teameffectiviteit met behulp van Strengthsfinder. In beeld hebben van elkaars kwaliteiten en die meer inzetten en benutten

Begeleiding MT rechtbank

Ondersteuning van diverse MT’s in een rechtbank om tot een effectiever managementteam te komen. (H)erkennen van ieders persoonlijke betrokkenheid, kwaliteiten en ergernissen. Gekeken naar voorwaarden voor goede en efficiënte samenwerking. Vervolgens strategische doelen van het team scherper gesteld. Taken en verantwoordelijkheden opnieuw gecontracteerd.

Intervisiebegeleiding op universiteit

Begeleiding van intervisiesessies voor hoogleraren, UHD’s, onderzoekers en stafmedewerkers.

Startdag met nieuwe teams in internationaal research bedrijf

Kick-off dag met nieuwe teams en hun leidinggeven rondom kennismaking, manier van samenwerken, doelstellingen, afstemming etc.

Begeleiding strategiedagen partners accountantskantoren

Begeleiding van strategiedagen van partners van een keten accountantskantoren. Hoe kunnen we als partnergroep effectiever samenwerken om sturing te geven aan onze organisatie? Hoe krijgen we de rest van de organisatie mee?

Begeleiding MT rechtbank

Ondersteuning van diverse MT’s in een rechtbank om tot een effectiever managementteam te komen. (H)erkennen van ieders persoonlijke betrokkenheid, kwaliteiten en ergernissen. Gekeken naar voorwaarden voor goede en efficiënte samenwerking. Vervolgens strategische doelen van het team scherper gesteld. Taken en verantwoordelijkheden opnieuw gecontracteerd.

Opfrisdag voeren beoordelingsgesprekken managers agriculture bedrijf

In één dag scherp krijgen waarom en waartoe beoordelingsgesprekken ook al weer plaatsvinden, hoe je de medewerker kunt inschakelen, hoe je heikele kwesties aankaart, hoe je koersvast blijft. Met medewerking van acteurs voor hoog praktisch gehalte.

Jaargesprekken in Universitair Medisch Centrum

Train-de-trainer traject. Samen met HR adviseurs uit de organisatie een trainingsprogramma ontwikkeld voor de leidinggevenden. Daarnaast HR adviseurs begeleid, waardoor zij in staat waren om zelf de workshops te verzorgen. Naast goede workshops, ook toegenomen professionele ontwikkeling voor HR adviseurs en forse kostenbesparing.